Books

Sale!

Gorenjska Vodnik

Avtorja predstavljata Gorenjsko na 312 straneh, z novimi teksti, 1.920 fotografijami in 40 kvalitetnimi zemljevidi.
Vsaka od 27 gorenjskih občin je zajeta v samostojnem poglavju, ki s teksti in fotografijami podrobno predstavi zgodovino kraja, znamenitosti in druge informacije.Knjiga predstavlja vse kar Gorenjski daje značaj in prepoznavnost, kot jo imajo Bavarska, Tirolska, Avstrijska Koroška in druge pokrajine.

“Kot geografa me je vodnik Gorenjska prijetno presenetil z več plati. Ob hitrem pregledu vsebine sem spoznal predvsem to, da ni primerljiv s podobnimi publikacijami. Podrobnejše prebiranje vsebine lahko označim kar s pojmom odkrivanje. Kakor bodo uporabniki vodnika z njegovo pomočjo odkrivali Gorenjsko, tako sem plast za plastjo odkrival vsebinsko bogastvo vodnika.” (prof. dr. Marijan M. Klemenčič)

9.9019.80
Quick View
Select options

Slovenska kuhinja

V knjižici je predstavljeno 140 starih in malo manj starih narodnih jedi, ki imajo v Sloveniji bogato tradicijo. Nekatere so se skozi stoletja ohranile vse do današnjih dni. Različna sestava tal in različno podnebje na posameznih območjih, kot tudi gospodarske in kulturne razmere so ustvarile 40 kulinaričnih pokrajin, ki imajo poleg različnih jedilnih navad tudi zelo samosvoje jedi.

7.00
Quick View
Select options
Sale!

Rudniki

Avtor, dolgoletni jamar in zbiralec mineralov, pri vsakem rudniku posebno pozornost namenja predstavitvi mineralov in rudnin.
Knjiga je pomembno delo in prispevek k spoznavanju naše, ne tako oddaljene, rudarske zgodovine.

29.00 9.90
Quick View
Select options
Sale!

Tržiške bržole

V knjigi Tržiške bržole predstavljam zgodovino te zanimive jedi. Če sploh lahko govorimo o eni jedi, Tržiške bržole so pojem, ki poimenuje več bolj ali manj različnih jedi. Ime se uporablja tako za imenovanje različnih obar, kot za pečenko.

Tržiške bržole so kulinarična posebnost Tržča, knjiga pred vami pa je pomemben prispevek pri ohranjanju te tradicionalne jedi. Bralcu razkriva drobce iz zgodovine jedi in ga seznani kar s sedmimi različnimi recepti za pripravo tržiških bržol.

Na koncu knjige sta povzetka vsebine v angleškem in nemškem jeziku.

14.90 9.00
Quick View
Select options
Sale!

Meja v Istri

Ta knjiga Je temeljni dokument, ki pripelje do spoznanja o naravi Slovencev. O tisti naravi, ki je slovensko deželo pripeljala do stopnje odtujevanja lastne zemlje.

Avtor v knjigi prikazuje znana, zlasti pa zamolčana ozadja o pravični meji v Istri. Delo je pomemben zapis in sporočilo, ki naj seznani širšo javnost in slovenske politike o problematiki razmejitve na tem delu južne meje. Razkriva posledice politične samovolje, ki je z vojaškimi in partijskimi ukazi kršila civilno-pravne zakonitosti in norme, ter tako sprejemala odločitve, ki nimajo nobene mednarodno pravne podlage.

Izpostaviti velja osnovno izhodišče t. i. Londonski memorandum iz leta 1954, še danes mednarodno veljaven in obvezujoč pravni akt. Le ta izrecno zahteva da »se meje občin v Istri z delitvijo ozemlja na nove republike NE smejo spreminjati.« Ob razglasitvi memoranduma so bile veljavne meje občin v Istri še vedno tiste, ki jih je regularno postavila avstro-ogrska monarhija in do danes niso bile uradno preklicane. K občini Piran sta vedno spadali katastrski občini Kaštel in Savudrija.

2.999.00
Quick View
Select options

Slovenija

Knjiga Slovenija prikazuje, kako v Sloveniji, na relativno majhnem prostoru, najdemo tako različne tipe pokrajin in podnebja, kot le redko kje drugje na svetu.

Pokrajinske značilnosti, mesta, gradovi, nekatera jezera in slapovi so predstavljeni na fotografijah, ki jih povezuje zemljevid z začetka knjige. Ta služi tudi kot kazalo vsebine.

9.90
Quick View
Select options

Slovenija Vodnik

Če iščete knjigo, ki nudi odličen pregled nad bogastvom te dežele, je Slovenija Vodnik prava knjiga za vas. V njej je množica čudovitih fotografij, zemljevidov in informacij o skoraj vsakem slovenskem mestu. Knjiga se začne s splošnimi informacijami o zgodovini, kulturi, jeziku …, ki so predstavljene kot odgovori na pogosto zastavljena vprašanja. Nadaljuje se s predstavitvijo slovenskih geografskih pokrajin, lokalne kulinarike in znamenitosti.
V knjigi ne boste našli hotelov, ampak tega verjetno niti ne potrebujete. Slovenija Vodnik je drugačen od sorodnih knjig. Odlični opisi krajev v njem vam bodo prav gotovo dali marsikatero idejo za izlet ali počitnice v Sloveniji, ki je čudovita dežela in ta knjiga, to veliko delo, prikazuje prav to!

9.90
Quick View
Select options

Ljubljana – Vodnik po mestu

Knjiga “Ljubljana – Vodnik po mestu” predstavlja številne kulturne in naravne znamenitosti Ljubljane.  Podatki so nanizani v strnjeni obliki. Oblika posameznih strani je prilagojena vsebini, kjer se besedila in fotografije prepletajo, medsebojno vsebinsko dopolnjujejo in tako ustvarjajo razumljivo celoto. Vsebina vodnika je podana zelo domišljeno, kar bralcu omogoča odličen pregled in uporabnost na terenu.

8.90
Quick View
Select options