Back Cover
Look Inside
Sale!

Meja v Istri

Ta knjiga Je temeljni dokument, ki pripelje do spoznanja o naravi Slovencev. O tisti naravi, ki je slovensko deželo pripeljala do stopnje odtujevanja lastne zemlje.

Avtor v knjigi prikazuje znana, zlasti pa zamolčana ozadja o pravični meji v Istri. Delo je pomemben zapis in sporočilo, ki naj seznani širšo javnost in slovenske politike o problematiki razmejitve na tem delu južne meje. Razkriva posledice politične samovolje, ki je z vojaškimi in partijskimi ukazi kršila civilno-pravne zakonitosti in norme, ter tako sprejemala odločitve, ki nimajo nobene mednarodno pravne podlage.

Izpostaviti velja osnovno izhodišče t. i. Londonski memorandum iz leta 1954, še danes mednarodno veljaven in obvezujoč pravni akt. Le ta izrecno zahteva da »se meje občin v Istri z delitvijo ozemlja na nove republike NE smejo spreminjati.« Ob razglasitvi memoranduma so bile veljavne meje občin v Istri še vedno tiste, ki jih je regularno postavila avstro-ogrska monarhija in do danes niso bile uradno preklicane. K občini Piran sta vedno spadali katastrski občini Kaštel in Savudrija.

2.999.00

Clear
SKU: N/A Categories: , , ,

Frane Goljevšček v nekaj besedah o sebi, o času in o PRAVIČNI MEJI

Leta 1991. sem štel svojih petinpetdeset let. Za seboj sem imel že mnogotere preizkušnje v sistemu, ki sem mu pripadal in katerega temne dele vzvodov si je lahkotno vzela v uporabo lokalna politična oblast. Izkusil sem značilne stiske tistega časa, ki so nasploh prizadevale svobodno misleče in trmaste ljudi.

Osamosvojitev sem navdušeno sprejel, tudi s prepričanjem, da je čas tortur za vedno šel mimo. Vendar so me na drugi strani te zgodovinske ločnice čakale nič manj hujše stiske, med njimi tudi grenka spoznanja povezana z vprašanjem pravične meje v Istri.

Boleče je zarezala resnica, da politične elite kujejo na tem pomembnem nacionalnem vprašanju svoje politične točke, da sta njihova nacionalna zavest in državotvornost daleč od tega, kar bi morali biti in da nacionalno ozemlje ni vezano na njih politično senzibilnost.

Bolečina se je še poglobila ob spoznanju, da ima ta politični konstrukt svoje korenine v miselnosti velikega dela slovenskih državljanov.

Osebna travma je toliko večja, ker sem po rodu Goričan in zato še posebej občutljivo obložen z ljubeznijo do domače zemlje in še posebej občutljiv za vprašanja, ki zadevajo krivico do naroda, za ravnanja oblastniške oholosti, za nasilje tuje okupacije.

Velika knjiga o pravični meji v Istri je odsev teh spoznanj in odmev bolečin in je zahteva do politične javnosti in je upanje o vzravnavi hrbtenice slovenskega naroda.

Vsebina knjige:
Ogledalo za uvod 4
Žalni šal 6
Kako in kaj se je v resnici dogajalo s slovenskim ozemljem ob Piranskem zalivu 12
Dejanja po osamosvojitvi Slovenije 16
Vladna Bela knjiga o meji s Hrvaško 18
Dvanajst poudarkov 20
Kratki komentarji k nekaterim postavkam »Bele knjige« 22
»Bela knjiga« je predstavila samo dva pomembna dokumenta 26
Dokumenti, ki so bili v »Beli knjigi« zamolčani 28
Dvojna igra slovenskih politikov 40
Vprašanje, ki že utruja 44
Iz korespondence 46
Suverenosti nam nihče ne bo poklonil 56
Mesićeve eskalacije 58
Maister za politike nezanimiv 60
Šest resnic 62
Namišljene in resnične zmage 63

Frane Goljevšček in Matjaž Chvatal

Rojstna hiša Franeta Goljevščka v Ligu nad Kanalom

Weight 0.509 kg
Dimensions 0.8 x 21.6 x 30.4 cm
Jezik

Slovenščina

Format

Tiskana knjiga, PDF

Tehnični podatki

64 strani, 34 fotografij, 14 zemljevidov

Fotografija

Matjaž Chvatal

Uredil in oblikoval

Matjaž Chvatal

Author

Frane Goljevšček

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Meja v Istri”

Your email address will not be published. Required fields are marked *